top of page
WhatsApp Image 2024-05-07 at 11_edited_e

הכירו את הפלטפורמה אשר משנה את תהליך
התכנון העירוני ומותאמת במיוחד לפרוייקטי

 התחדשות עירונית
בישראל

הפלטפורמה היחידה שמותאמת
לדינאמיות השוק הישראלי

Screen Shot 2024-05-06 at 20.26.42.png
Screen Shot 2024-05-06 at 20.26.31.png

גישה למערך שכבות המידע העדכניות ביותר, כולל תוכניות מתאר ארציות ומקומיות, Xplan, תמ"א 70, ומגוון שכבות הקשורות לתחבורה

ניתוח סביבה 
במקום אחד

WhatsApp Image 2024-05-07 at 12.11.33.jpeg
WhatsApp Image 2024-05-07 at 12.20.39.jpeg

צרו מגוון רב של חלופות תכנון בקלות או ייבאו תכניות בפורמטים שונים, כולל תכניות
בנוהל מבא״ת, הפכו את השרטוט למודל תלת מימדי פרמטרי במהירות ובפשטות

צרו את התכנון הטוב ביותר עבורכם

Screen Shot 2024-05-07 at 11.55.39.png
Screen Shot 2024-05-07 at 11.56.28.png

הגדירו במדוייק את הפרמטרים של הפרוייקט ובמיוחד את הפרמטרים הכלכליים כדי לקבוע במהירות
את ההיתכנות של
כל חלופה.
צרו תמהיל יחידות דיור דינאמי ומותאם
לצרכי הפרוייקט

הכלים שלנו
הידע שלכם

Screen Shot 2024-05-07 at 12.45.52.png
WhatsApp Image 2024-05-07 at 12.49.17.jpeg

גישה למגוון אנליזות המותאמות
לצרכי השוק הישראלי:
מדדי התוכנית,
תחשיבים כלכליים מקיפים, פרוגרמה לצרכי ציבור,
מדדי תחבורה מקיימת ועוד

אנליזות מיידיות לתכניות חכמות

bottom of page